Investor - equity release real estate, boliger, leilighet, hus/villa, rekkehus - priv
Investorer - equity release real estate (private boliger) - private equity i Spania Investorer - equity release real estate (private boliger) - private equity i Spania

Equity release for boliger I Spania

Investorer - equity release real estate (private boliger) - private equity i Spania

Alicante Property er en av få nettsteder (kun én i Norge) som kan tilby equity release eiendommer i privatmarkedet i Spania. Dette er en fantastisk mulighet for investorer til å få en meget stor avkastning på investert kapital i eiendom,

Det er en enormt økende interesse for private equity/equity release eiendom blant investorer. Blackrock la blant annet vekt på dette i sin fremtidige rapport for 2024, og Blackrock nevnte dette spesielt i sammenheng med en aldrende befolkning. Investeringsfond øker stadig sin andel av privat eiendom i USA, og denne utviklingen vil skje også i Europa.

Equity Release Spania vil snart få tilgang til 250 private boliger eid av aldrende mennesker med personlige likviditetsproblemer som kan skyldes helseproblemer, gjeld, økende levekostnader, ønske om et bedre liv de siste årene, nødvendige investeringer/oppgraderinger i hjem/bil.

Investorer - equity release real estate (private boliger) - private equity i Spania

Alicante Property sammen med Equity Release Spain kan lage fleksible individuelle avtaler med hver enkelt selger slik at den aldrende selgeren kan bli boende i sitt hjem til vedkommende dør eller blir for syk til å klare seg uten myndighetenes hjelp. En helt vanlig/normal avtale er å kjøpe boligen med opptil 50% rabatt, og hvor eksempelvis selger får en lump sum opp front, en månedlig betaling eller en redusert leie på sin “tidligere egen” bolig, som nå ny eier har kjøpt. Igjen, hver enkel avtale med kjøper kan være unik, men vi har selvfølgelig litt forskjellige alternativer som utgangspunkt i forhandlingene.

Investorer - equity release real estate (private boliger) - private equity i Spania

I tillegg til store umiddelbare rabatter for kjøp av fast eiendom i Spania, så vil interessen for Spania på grunn av klima, levekostnader og livskvalitet bare øke fremover, og dermed vil det være naturlig at prisene på fast eiendom også øker ganske kraftig. Den verdiøkningen tilfaller jo kjøper, og utløses når boligen blir solgt eller leid ut etter selges bortgang.

Investorer - equity release real estate (private boliger) - private equity i Spania

Investorer

Andre mulige inntekter/verdiøkning på eiendommen:

  • Leie tilbake til aldrende selger og deretter eventuelt til andre.
  • Verdiøkende oppgraderinger av boligen som tidligere eier ikke hadde råd til.
  • Boliger med store tomter kan man skille ut og sette opp ny(e) boliger.
  • Selge tjenester til tidligere eier (andre finansieringstjenester, forsikringer, helsetjenester).

For en investor så krever jo dette at man har likviditet og kapital til vente til man også har bruksrett til eiendommen etter tidligere eiers bortgang eller at avtalt kontraktstid har utløpt. Avtalen kan også selges videre til andre investorer i perioden. Equity Release Spain følger også med på hva som skjer rundt tokenization. I en ikke alt for lang fremtid kan man fraksjonere verdier slik at man kan selge deler av ting, som token, på egne “børser” for eksempelvis real estate. Se under på noen av de prosjektene vi allerede har til salgs for forskjellige klienter.

WhatsApp